Služby


  • Restaurování nábytku
  • Restaurování oken
  • Restaurování dveří
  • Restaurování veškerých dřevěných a kovových částí

Provádíme restaurování dřevěných prvků, nábytku a dveří se zachováním historické hodnoty, jednotlivých částí nebo jako celku, za použití kvalitních a ověřených přípravků nutných k uchování původního vzhledu. Používáme tradiční postupy a techniky restaurování, které jsou známé desítky a v některých případech i stovky let. Zrestaurujeme nejenom nábytek či pevně uchycené dřevěné díly s detailním pracovním postupem, ale také " cokoli " dřevěného. Restaurování nábytku je návratem do časů minulých, které můžete shlédnout v naši mini restaurátorské galerii.


Zaujala Vás naše nabídka ?